Beleidsdocumenten

Tijdelijke toekenning korte wapenstok voor 2 jaar

Bron: Justis– 13-11-2023 Sinds de beleidswijzing van 1 juli 2021 heerst er onduidelijkheid en onrust over de toepassing van de criteria voor toekenning van de korte wapenstok. Daarom heeft er in de afgelopen periode intensief overleg...

Lees meer

Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 – Hillegom

Voor u ligt het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2023’ van de gemeente Hillegom (hierna: HUP). Dit uitvoeringsprogramma vloeit voort uit het VTH-beleidsplan gemeente Hillegom 2020-2024. De doelstelling en prioriteiten in het kader van toezicht en...

Lees meer

HandhavingsUitvoeringsprogramma Gemeente Hoogeveen 2022

Door: Gemeente Hoogeveen Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2022 geeft inzicht in de handhavingstaken die de gemeente in 2022 uitvoert, welke capaciteit daarmee gemoeid is en wat de gewenste resultaten zijn. De handhavingstaken voeren we uit...

Lees meer

Handhavingsarrangement BES gemeente

Door: BES gemeenten Binnen het werkingsgebied van de politie Basisteam BES (De Bilt, Eemdal, Soest) zijn vijf gemeenten gesitueerd. Het betreft de gemeenten:  Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Soest In dit gebied werkt de politie samen met...

Lees meer

Handhaving arrangement Format

Door: Kenniscentrum Handhaving

In onderstaand document vind u een format voor het opmaken van een handhavingsarrangement.

Bijlage_5_-_07-09-2019_handhavingsarrangement_blanco_gemeenteDownloaden

Lees meer

Lokaal Veiligheidsbeleid in 2030

In dit essay, geschreven op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gaan we in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn.  Ons essay is te zien als een...

Lees meer

Handhavingsuitvoeringsplan 2022 Gemeente Velsen

HUP Velsen Voor u ligt het handhavingsuitvoeringsplan 2022 (hierna: HUP) van team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (hierna: THOR). In dit plan leest u hoe de handhavers (boa’s domein 1) uitvoering gaan geven aan de handhavingstaken in de...

Lees meer

Handhaving Uitvoeringsplan Gemeente Ridderkerk

Uitvoering Beleidsplan VTH 2019-2022 (HUP) De DCMR wil zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna VTH-taken) verder ontwikkelen. Daarbij ligt een accent op innovatie en is er nog meer aandacht voor het effect van ons werk. Dit...

Lees meer

Handhaving Uitvoeringsplan (HUP) Gemeente Huizen

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2022 Dit Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid geeft een overzicht van de voorgenomen maatregelen en activiteiten in de jaren 2021 en 2022 rond de veiligheidsthema’s in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022...

Lees meer

Handhaving Uitvoeringsplan Zaanstad

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna te noemen VTH) voor het jaar 2022. Dit uitvoeringsprogramma is het vierde en meteen ook het laatste uitvoeringsprogramma dat onder...

Lees meer

Benchmark Gemeente Doetinchem

Door: Necker van Naem – Mei 2021 De rekenkamercommissie van Doetinchem heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (hierna: OOV). De vraag die centraal stond, was welk...

Lees meer