Onderzoeken en Publicaties

Adviesrapport – Uitschuifbare Wapenstok

Er is veel discussie over de wapenstok in Nederland. Een “oude” of “nieuwe” uitschuifbare wapenstok. Uiteraard is er voor de invoering bij de Politie Nederland onderzoek gedaan naar de werking. Onderstaand het advies ter zake...

Lees meer

HandhavingsUitvoeringsprogramma Gemeente Hoogeveen 2022

Door: Gemeente Hoogeveen Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2022 geeft inzicht in de handhavingstaken die de gemeente in 2022 uitvoert, welke capaciteit daarmee gemoeid is en wat de gewenste resultaten zijn. De handhavingstaken voeren we uit...

Lees meer

Handhavingsarrangement BES gemeente

Door: BES gemeenten Binnen het werkingsgebied van de politie Basisteam BES (De Bilt, Eemdal, Soest) zijn vijf gemeenten gesitueerd. Het betreft de gemeenten:  Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Soest In dit gebied werkt de politie samen met...

Lees meer

Handhaving arrangement Format

Door: Kenniscentrum Handhaving

In onderstaand document vind u een format voor het opmaken van een handhavingsarrangement.

Bijlage_5_-_07-09-2019_handhavingsarrangement_blanco_gemeenteDownloaden

Lees meer

Verslag Bijeenkomst 1 – Wapenstok

Door: Handhaving Nederland – 29-09-2022 In het Huis voor Veiligheid in Baarn werd een bijeenkomst gehouden voor gemeenten. Zo’n 25 gemeenten zijn aangesloten bij dit overleg om te spreken over de wapenstok voor BOA’s in domein 1...

Lees meer

Wapenstok bijeenkomst – 29 september 2022

Door: Handhaving Nederland Bent u teamleider, coördinator of anderszins verantwoordelijk, voor het aanvragen van BOA bevoegdheden en is uw gemeente voornemens, een korte wapenstok aan te vragen? Meld u dan aan voor het gemeentelijk overleg, hierin...

Lees meer

Lokaal Veiligheidsbeleid in 2030

In dit essay, geschreven op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gaan we in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn.  Ons essay is te zien als een...

Lees meer

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar boa’s

DSP – Oktober 2020 Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie. Onderzoek naar boa’s Voor toezichts- en handhavingstaken...

Lees meer

  Hoe komen we (nog) dichter bij elkaar? 

 Boa & politie: de invulling van de lokale behoefte  Door:  Shaddy Fouad –  29 mei 2020  In 2017 werd het rapport ‘Evaluatie Politiewet 2012’ gepubliceerd, waarin het functioneren van de Nationale Politie werd...

Lees meer

Wat vindt het publiek van gemeentelijke handhavers?

Onderzoek naar het imago van gemeentelijke handhavers in vijf gemeenten 2016 – Bureau Bervoets, BTVO Er is momenteel veel aan de hand in de wereld van de buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en daarmee zeker ook in die van de gemeentelijke...

Lees meer