Personeel en Organisatie

CAO Gemeenten 2023

Met deze salarisbrief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 2 januari 2023. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 en de Cao SGO 2023. In deze brief staat de...

Lees meer

Functiehuis Handhaving Openbare Ruimte

Met de standaardisering van het landelijk uniform voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (nader te noemen handhavers)  in domein 1 (Openbare Ruimte), is er een wens ontstaan voor de uitwerking van de functieprofielen, competenties, vaardigheden en...

Lees meer