Uniform en Striping

Nieuw Model Uniform VNG

Door: VNG, 7 april 2024 In dit document staat het geactualiseerde modeluniform gemeentelijke handhaver openbare ruimte (domein I) beschreven. Naar aanleiding van de aangegeven aandachtspunten uit de evaluatie van het uniform heeft de VNG, als...

Lees meer

STRIPING HUISSTIJL DOMEIN 2 

Gemeente Baarn – Versie 2020  Deze huisstijl voorziet in een striping waarmee groene handhavers, boswachters en natuurtoezichthouders – welke werkzaam zijn binnen het domein (2): milieu welzijn en infrastructuur- duidelijk worden onderscheiden...

Lees meer

Evaluatie modeluniform boa’s afgerond

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – VNG.nl In 2022 en begin 2023 is het modeluniform van de boa’s geëvalueerd op beheer en gebruik. Deze evaluatie is onlangs afgerond en publiceren we nu onder de titel ‘Uniform in...

Lees meer

Beleidsadvies Wagenpark Toezicht en Handhaving

Download hier het ‘Beleid- en adviesdocument wagenpark Toezicht en Handhaving’, deze is geïnitieerd en opgemaakt voor wagenparkbeheerders. Dit omwille de complexiteit en wettelijke eisen waar een handhaving dienstvoertuig aan moet voldoen. Om te...

Lees meer

Striping voertuigen vanaf 2022

Het doel van de landelijke striping is om de Handhavingsvoertuigen een identieke, profesionele en veilige uitstraling te geven. Het takenpakket wordt steeds groter. herkenbaarheid en veiligheid is van groot belang voor het uitvoeren van hun taken...

Lees meer

Uniform BOA

Uniform voor BOA’s domein 1 De afgelopen jaren is een professionalisering rondom boa’s in gang gezet. Zo is er sprake van permanente her- en bijscholing waarbij niet alleen aandacht is voor rechtskennis maar ook voor sociale vaardigheden...

Lees meer