Home » Knowledge Base » Functiehuis Handhaving Openbare Ruimte

Functiehuis Handhaving Openbare Ruimte

https://kenniscentrumhandhaving.nl/wp-content/uploads/2022/04/Functiehuis-handhaving-concept-2022-hr21.pdf

Met de standaardisering van het landelijk uniform voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (nader te noemen handhavers)  in domein 1 (Openbare Ruimte), is er een wens ontstaan voor de uitwerking van de functieprofielen, competenties, vaardigheden en opleidingsniveau van handhavers. Het functiehuis is afgeleid (met marginale mogelijkheid tot lokale aanpassingen) van het HR21 systeem, per gemeente kan de omschrijving, gradaties en schaal differentiëren. 

Aan onderhavig document kunnen ook geen rechten ontleent worden, dit dient louter ter structurering- en aanduiding van de handhaving functieprofielen.