Home » Knowledge Base » Beelden in de praktijk

Beelden in de praktijk

Door: Bureau Beke – 2021

Evaluatie van de operationele uitvoering van de inzet van bodycams bij de politie

Momenteel zijn in de politie-eenheden ruim 2.000 bodycams in omloop. Deze worden door de operationele gebiedsgebonden politiefunctionaris- sen (GGP’ers) gebruikt tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Na ongeveer twee jaar bodycamgebruik wil de Nationale Politie via onderzoek weten wat de ervaringen van de bodycamgebruikers zijn en welke voor- en na- delen aan de operationele toepassing kleven. Dit om te bepalen of conti- nuering en/of uitbreiding van de inzet van bodycams na 2022 zinvol is.

Deze notitie geeft de resultaten van het onderzoek weer. Het onderzoek is gebaseerd op een digitale survey onder GGP’ers in alle politie-eenheden en op drie groepsinterviews. De onderzoeksresultaten geven onder ande- re zicht op het volgende:

  • Beschikbaarheid van de bodycams in de basisteams
  • Toegevoegde waarde van de bodycam in het dagelijks optreden
  • Suggesties voor de inzet van de bodycam in alternatieve situaties (binnen en buiten het Inzetkader Bodycams)
  • Verbetersuggesties op het gebied van techniek, autorisatie en dagelijks gebruik
  • Mate van doelbereiking die met de bodycams is beoogd
  • Effecten van de inzet van bodycams
  • Kennis over en suggesties voor de e-learningmodule