Home » Knowledge Base » Beleidsadvies Wagenpark Toezicht en Handhaving

Beleidsadvies Wagenpark Toezicht en Handhaving

Download hier het ‘Beleid- en adviesdocument wagenpark Toezicht en Handhaving’, deze is geïnitieerd en opgemaakt voor wagenparkbeheerders. Dit omwille de complexiteit en wettelijke eisen waar een handhaving dienstvoertuig aan moet voldoen.

Om te voorkomen dat wagenparkbeheerders een wagenpark leasen- of aanschaffen welke in beginsel niet aan de normeringen of wettelijke eisen voor handhavers voldoen, is onderstaand document opgesteld om handvatten te bieden voor een correcte implementatie. 

Tevens is dit beleid- en advies gericht op een elektrisch wagenpark in het kader van een verschuivende inzet van fossiele naar elektrische dienstvoertuigen, daarom verwijzen wij naar geschikte -elektrische- dienstvoertuigen.

Wij hopen u met onderstaand document meer inzicht te bieden in de wet- en regelgeving.

Ook willen wij sterk benadrukken dat bij opmaak van dit document Handhaving Nederland geen affiliatie met de automerken in kwestie heeft, waarnaar gerefereerd wordt.

Download

Beleidsadvies Wagenpark