Home » Knowledge Base » Benchmark Gemeente Doetinchem

Benchmark Gemeente Doetinchem

Door: Necker van Naem – Mei 2021

De rekenkamercommissie van Doetinchem heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (hierna: OOV). De vraag die centraal stond, was welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV is vastgesteld en of dat beleid doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Dat onderzochten we langs de lijnen beleid, organisatie en uitvoering, en sturing door de raad.

Lees hier het volledige rapport!

https://www.doetinchem.nl/_flysystem/media/rekenkamerrapport-toezicht-en-handhaving-in-het-domein-van-de-openbare-orde-en-veiligheid.pdf