Home » Knowledge Base » Buitengewoon veilig – Onderzoek naar boa’s

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar boa’s

DSP – Oktober 2020

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Onderzoek naar boa’s

Voor toezichts- en handhavingstaken, evenals voor het opsporen van (bepaalde) strafbare feiten, worden naast de politie (algemene opsporingsambtenaren) ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet. Deze boa’s vervullen een steeds belangrijkere rol en zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het totale palet van toezicht en handhaving. DSP deed in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

De uitkomsten van het onderzoek, dat ingaat op boa’s in domein 1 (openbare ruimte), 2 (infra en milieu, o.a. de groene boa) en 4 (openbaar vervoer), zijn gebaseerd op documenten, interviews met landelijke stakeholders (waaronder ministeries, OM, politie, VNG, bonden), registraties, enquêtes onder boa’s en werkgevers, interviews met stakeholders in vier casussen (gemeenten, natuurbeheerorganisatie, ov bedrijf), en een focusgroep.

Bekijk hier het volledige onderzoek:

https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/11mdboa-Buiten-gewoon-veilig-DSP-2020.pdf