Home » Knowledge Base » CAO Gemeenten 2023

CAO Gemeenten 2023

Met deze salarisbrief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 2 januari 2023. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 en de Cao SGO 2023.

In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over:

 1. Salarismaatregelen met ingang van 2 januari 2023
  1. Salarismutatie per 2 januari 2023
  2. Minimumsalaris van € 14
  3. Schaal A
  4. Onderwijzend personeel in de kunsteducatie
  5. Basis loongebouw vernieuwd
 2. De invloed van de salarismaatregelen op uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid
 3. De invloed van de salarismaatregelen op pensioengevend inkomen
 4. De invloed van salarismaatregelen op overige groepen
 5. Publicatie tekst Cao Gemeenten en Cao SGO

De uitwerking van de andere afspraken in de Cao Gemeenten 2023 en Cao SGO 2023 staat in een andere LOGA-brief, ‘nieuwe artikelen cao 2023’die u tegelijk met deze brief ontvangt.