Home » Knowledge Base » Evaluatie modeluniform boa’s afgerond

Evaluatie modeluniform boa’s afgerond

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – VNG.nl

In 2022 en begin 2023 is het modeluniform van de boa’s geëvalueerd op beheer en gebruik. Deze evaluatie is onlangs afgerond en publiceren we nu onder de titel ‘Uniform in beeld’.

Uniform in beeld: evaluatie modeluniform boa’s (pdf, 652 kB)

Voldoet het uniform en is er behoefte aan meer richtlijnen?

Het modeluniform van de boa’s is 10 jaar in gebruik: tijd voor een evaluatie. Aan de orde is de vraag of het modeluniform nog voldoet en bevalt en of de gemeenten en boa’s behoefte hebben aan meer richtlijnen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal de VNG het modeluniform en de richtlijnen waar nodig aanvullen en/of aanpassen. Zoals het boa-veld zich doorontwikkelt, is er ook behoefte aan doorontwikkeling van kleding en hulpmiddelen. Dit past bij de Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024.