Home » Knowledge Base » Handhaving Uitvoering Programma Gemeente Culemborg 2019-2022

Handhaving Uitvoering Programma Gemeente Culemborg 2019-2022

Gezamenlijk invulling geven aan de aanpak van de veiligheidsthema’s

Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Veel partijen hebben hier invloed op, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en het Openbaar Ministerie en natuurlijk de inwoners zelf. De inzet is alleen effectief als alle partijen op een goede manier samenwerken. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen het niet alleen. We vragen dan ook van onze professionele partners en van onze inwoners dat ze actief meewerken aan het realiseren van een veilig en leefbaar Culemborg. Met dit uitvoeringsplan geven we als gemeente samen met onze partnersinvulling aan de aanpak van de veiligheidsthema’s. De prioriteiten en de werkwijze per prioriteit komen voort uit de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022.

Lees hier het volledige plan:

https://www.culemborg.nl/file/7142/download