Home » Knowledge Base » Handhaving Uitvoeringsplan (HUP) Gemeente Huizen

Handhaving Uitvoeringsplan (HUP) Gemeente Huizen

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2022

https://www.huizen.nl/_flysystem/media/uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2021-2022.pdf

Dit Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid geeft een overzicht van de voorgenomen maatregelen en activiteiten in de jaren 2021 en 2022 rond de veiligheidsthema’s in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Huizen. Net als het IVP is dit uitvoeringsplan in samenwerking met de partners tot stand gekomen.

Aandachtspunt voor de komende jaren is dat op dit moment niet voor alle ambities structureel budget beschikbaar is.
Voor thema 1, de aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, is incidenteel lokaal budget (capaciteit) beschikbaar tot het einde van 2021. Binnen thema 2, toezicht en handhaving, wordt gedeeltelijk gewerkt op basis van incidentele budgetten
die eind 2022 uitgeput zullen zijn.Voor de thema’s 5 en 6, sociale stabiliteit en terugdringen extremisme, is incidenteel lokaal budget beschikbaar tot het einde van 2022. Jaarlijks kan bovendien een aanvraag worden gedaan voor (incidentele) versterkingsgelden voor deze thema’s.

Voor 2022 en verder is de opgave de incidentele budgetten
ook voor de volgende jaren, bij voorkeur structureel, veilig te stellen teneinde het continueren van de gestelde ambities in een volgende kadernota.

Dit uitvoeringsplan heeft een ‘dynamisch karakter’ in de zin dat het tussentijds bijgesteld kan worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.