Home » Knowledge Base » HandhavingsUitvoeringsprogramma Gemeente Hoogeveen 2022

HandhavingsUitvoeringsprogramma Gemeente Hoogeveen 2022

Door: Gemeente Hoogeveen

Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2022 geeft inzicht in de handhavingstaken die de gemeente in 2022 uitvoert, welke capaciteit daarmee gemoeid is en wat de gewenste resultaten zijn. De handhavingstaken voeren we uit conform de beleidsuitgangspunten uit het handhavingsbeleid en de concrete wettelijke verplichtingen en/of beleidsmatige beslissingen van de gemeente. Daar waar mogelijk is flexibiliteit ingebouwd om in te spelen op ontwikkelingen vanuit bestrijding van de corona-pandemie. Flexibiliteit is een van de kernwaarden van de organisatie en de afgelopen jaren is gebleken dat deze eigenschap nodig is.