Home » Knowledge Base » Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 – Hillegom

Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 – Hillegom

Voor u ligt het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2023’ van de gemeente Hillegom (hierna: HUP). Dit uitvoeringsprogramma vloeit voort uit het VTH-beleidsplan gemeente Hillegom 2020-2024. De doelstelling en prioriteiten in het kader van toezicht en handhaving zijn in dit beleid vastgelegd.Het uitvoeringsprogramma concretiseert dit beleid naar reguliere- en projectmatige werkzaamheden voor 2023. Het HUP 2023 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs (hierna: BWT’ers).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-59657.pdf