Home » Knowledge Base » Lokaal Veiligheidsbeleid in 2030

Lokaal Veiligheidsbeleid in 2030

In dit essay, geschreven op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gaan we in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. 

Ons essay is te zien als een beschouwing over lokale veiligheid en lokaal veiligheidsbeleid. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen, en in die zin stevig gefundeerd in empirie, maar, als we het hebben over de betekenis ervan voor de veiligheid en het veiligheidsbeleid in 2030, ook op een duiding en interpretatie van die empirische gegevens. We hebben daarbij oog voor de dilemma’s waar het lokale bestuur voor staat. In een complexe en vaak ambigue werkelijkheid liggen oplossingen meestal niet voor het oprapen. Echte oplossingen worden bovendien meestal ‘al doende’ ontwikkeld. Ons essay richt zich daarom op de meest saillante ontwikkelingen waar lokaal veiligheidsbeleid de komende jaren mee te maken zal krijgen. Met die richting hoeft niet iedereen het eens te zijn, maar we willen er wel mee tot nadenken stemmen en een discussie op gang brengen. 

Het essay is gebaseerd op gesprekken met professionals uit het (lokaal) veiligheidsdomein en literatuurstudie. Op onderdelen zullen we in ons betoog gebruik maken van in onze ogen treffende citaten uit de gesprekken. Zij zijn bedoeld als illustratie bij onze analyse.