Home » Knowledge Base » Nieuw Model Uniform VNG

Nieuw Model Uniform VNG

Door: VNG, 7 april 2024

In dit document staat het geactualiseerde modeluniform gemeentelijke handhaver openbare ruimte (domein I) beschreven. Naar aanleiding van de aangegeven aandachtspunten uit de evaluatie van het uniform heeft de VNG, als verantwoordelijke voor het communiceren, onderhoud en de doorontwikkeling van het uniform, een aantal acties uitgezet om tot dit geactualiseerde modeluniform te komen. Mede door de VNG- Kledingcommissie, bestaande uit een afvaardiging van gemeenten, doet het modeluniform weer recht aan de aangegeven behoeften en hedendaagse eisen.

Lees of download hier het volledige artikel: