Home » Knowledge Base » Opladen elektrische voertuigen

Opladen elektrische voertuigen

Door: Luca van Antwerpen – 13 april 2022

Op 11 april 2022 publiceerde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak. In deze zaak draaide het om de vraag wat er verstaan wordt onder langdurig parkeren. In deze blog geef ik een korte analyse van de zaak en benoem ik de belangrijkste punten.

Korte samenvatting blog:
Wanneer er geconstateerd wordt dat een elektrische auto op een oplaadplek staat, terwijl er twee uur niet opgeladen wordt, kan er bekeurd worden voor het parkeren met een ander doel dan de aangegeven wijze (feitcode mR397ea).

De gedraging
Op 9 juni 2020 om 14:39 uur maakt een BOA van de gemeente Noordwijk een bekeuring op. Hij maakte een bekeuring omdat er geparkeerd werd op een parkeergelegenheid terwijl er geparkeerd werd met een ander doel dan de aangegeven wijze.

Het (hoger beroep)
Betrokkene heeft administratief beroep ingesteld bij de officier van justitie en vervolgens beroep bij de kantonrechter. In beide gevallen is betrokkene in het ongelijk gesteld. Betrokkene is in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De beroepsgronden
Volgens de betrokkene moet de bekeuring vernietigd of gematigd worden. Volgens de betrokkene zijn er namelijk de navolgende omstandigheden die daar aanleiding voor geven:

  1. Betrokkene heeft niet langdurig geparkeerd nadat het opladen was voltooid;
  2. Het zou leiden tot de onhoudbare situatie dat een bestuurder bij het voertuig zou moeten blijven om hem te verplaatsen exact zodra het licht groen gaat uitstralen op de laadpaal;
  3. Het parkeerbeleid is niet voldoende kenbaar;
  4. Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met langdurig parkeren. De gemeente had moeten specifiëren wat er bedoeld wordt met langdurig parkeren;

Verder heeft de betrokkene enkele formele beroepsgronden aangebracht. Die zijn niet relevant dus laat ik ze verder onbesproken.

Verklaring van de verbalisant
De verklaring van de verbalisant komt er kort samengevat op neer dat hij op 12:40 uur en 14:39 uur geconstateerd heeft dat het groene lampje van de oplaadpaal brandde waarmee werd aangegeven dat de batterij vol was en dat er niet meer opgeladen werd.

Overweging van het gerechtshof
In de beleidsregels staat kort samengevat dat het zogenaamde “paalkleven” niet is toegestaan. Het gerechtshof overweegt dat wanneer een voertuig niet daadwerkelijk wordt opgeladen, er geen sprake is van parkeren met het doel “opladen elektrische voertuigen”.

Daarnaast overweegt het hof dat het de verantwoordelijkheid en risico van de bestuurder van een elektrisch voertuig om het voertuig te verplaatsen zodra het voertuig niet meer wordt opgeladen. Het hof merkt op dat een elektrische auto een berekening maakt van hoe lang het duurt om de batterij op te laden. Dat in de beleidsregels niet wordt aangegeven wat er wordt verstaan onder ‘langdurig parkeren” doet er niet aan af dat het voertuig ruim twee uur niet opgeladen werd.