Home » Knowledge Base » STRIPING HUISSTIJL DOMEIN 2 

STRIPING HUISSTIJL DOMEIN 2 

Gemeente Baarn – Versie 2020 

Deze huisstijl voorziet in een striping waarmee groene handhavers, boswachters en natuurtoezichthouders – welke werkzaam zijn binnen het domein (2): milieu welzijn en infrastructuur- duidelijk worden onderscheiden van overige voertuigen van de gemeenten, terreinbeheerders en hulpverleningsdiensten. Onderscheid is noodzakelijk gezien de bijzondere taak van deze groene handhavers.

Dit benadrukt de eigen identiteit van handhavers in het bos- en buitengebied en schept duidelijkheid richting de burger en andere regionale en landelijke handhavingspartners. Deze striping is gebaseerd op de huisstijl van de handhavers welke werkzaam zijn in de openbare ruimte en hier is nadere uitwerking in het bijzonder aangepast op de wensen en functionaliteit voor de handhavers werkzaam in bos- en buitengebieden. Er is daarom ook voor gekozen geen reflecterend materiaal te gebruiken, dit omdat deze bijzondere functie in sommige gevallen heimelijk dient te gebeuren. 

Lees hier de volledige beschrijving: