Home » Knowledge Base » Striping voertuigen vanaf 2022

Striping voertuigen vanaf 2022

Het doel van de landelijke striping is om de Handhavingsvoertuigen een identieke, profesionele en veilige uitstraling te geven. Het takenpakket wordt steeds groter. herkenbaarheid en veiligheid is van groot belang voor het uitvoeren van hun taken.

De striping montage dient door een bedrijf gedaan te worden waarvan de personeelsleden in het bezit zijn van een geldige VOG en werken conform de garantievoorwaarden van 3M of Avery. Er dient een wasvoorschrift bij elk voertuig geleverd te worden door de leverancier van de striping.
De huisstijl striping is gedeponeerd als model en mag niet zonder toestemming van de eigenaar gebruikt of aangepast worden.

De Handhavingsstriping is uitgevoerd in een klasse 1 reflectie folie met een klasse 3 contourmarkering. Het gebruik van reflectiefolie is goedkeurd door het Ministerie, deze ontheffing is alleen van toepassing op de modellen van de striping in deze montagevoorschriften.

Voor gebruik of montage van de striping dient er een montagetekening aangevraagd te worden
door de gemeente op www.handhavingsstriping.nl

Deze montagetekening krijgt een goedkeuringsnummer waardoor hij rechtsgeldig is en gebruikt kan worden. Indien er afwijkend geplakt wordt dan is er geen ontheffing van toepassing op de striping modellenen kan dit nadelige (juridische) gevolgen hebben voor de gebruikers. Wij attenderen de gemeente er ook op dit goed vast te leggen bij de uitvoerende partijen.

Download

Download hier het volledige document:

Depot landelijke striping Handhaving

Handhavingsvoertuigen PiV 2022 1.5