Home » Knowledge Base » Tijdelijke toekenning korte wapenstok voor 2 jaar

Tijdelijke toekenning korte wapenstok voor 2 jaar

Bron: Justis– 13-11-2023

Sinds de beleidswijzing van 1 juli 2021 heerst er onduidelijkheid en onrust over de toepassing van de criteria voor toekenning van de korte wapenstok. Daarom heeft er in de afgelopen periode intensief overleg plaatsgevonden tussen het departement, het OM, politie en de VNG/gemeenten om te komen tot een oplossing. Vanaf nu is het voor Justis mogelijk om bij twijfelgevallen de korte wapenstok voor een tijdelijke duur van 2 jaar toe te kennen.

Tijdelijke toekenning

Gemeenten die net niet voor een definitief positief advies in aanmerking komen, krijgen een tijdelijke toekenning voor de korte wapenstok van twee jaar onder invulling van een aantal voor de betreffende gemeente specifiek gemaakte randvoorwaarden. Dit geeft gemeenten de kans om op basis van door de toezichthouders gespecificeerde verbeterpunten in aanmerking te komen voor definitieve toekenning van de korte wapenstok na afloop van de periode van twee jaar. Tevens biedt deze oplossing de toezichthouders meer mogelijkheden in de advisering. Een kortere toekenningsperiode biedt daarnaast de toezichthouders de gelegenheid om tijdig met de gemeente in overleg te treden wanneer ongewenste of averechtse gevolgen onverhoopt optreden.

Binnen dit proces is ook geconstateerd dat het van belang is dat toezichthouders, naast de lokale vertegenwoordigers van politie en OM, in een vroeg stadium betrokken zijn om zo als gemeente tot een goede aanvraag voor advies te komen. Van de toezichthouders wordt gevraagd om in de voorfase van de aanvraag een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de mogelijkheden voor een aanvraag en de wijze van invulling van randvoorwaarden. Er is afgesproken dat toezichthouders gemeenten op verzoek zo uitgebreid mogelijk informeren.