Home » Knowledge Base » Veldgids Controle Visdocumenten 2022

Veldgids Controle Visdocumenten 2022

Door: Sportvisserij Nederland

Met bijna twee miljoen sportvissers is de hengelsport één van de meest beoefende vormen van openluchtrecreatie in Nederland. Voor de verbetering van de sportvisserijmogelijkheden en de visstand wordt door ruim 750 hengelsportverenigingen en de zeven regionale hengelsportfederaties veel werk verzet. Zij worden daarbij ondersteund door de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland te Bilthoven.

De financiële middelen die nodig zijn voor al deze activiteiten worden door de sportvissers zelf bijeengebracht via de aanschaf van de VISpas. De VISpas vormt met de bijbehorende Lijsten van VISwateren de wettelijk vereiste schriftelijke toestemming om te mogen sportvissen. Ook de combinatie VISpas en VISplanner vormt een geldige toestemming.

Controle op het bezit van visdocumenten is dus van groot belang! Via de VISpas wordt de sportvisserij gereguleerd, mede in het belang van de visserijregelgeving, het visstandbeheer en de visserijmogelijkheden. Door deze inkomsten hebben verenigingen de mogelijkheid om viswater te huren, te onderhouden en om de belangen te behartigen van de leden en de georganiseerde sportvisserij!