Archive: Knowledge Base

Tijdelijke toekenning korte wapenstok voor 2 jaar

Bron: Justis– 13-11-2023 Sinds de beleidswijzing van 1 juli 2021 heerst er onduidelijkheid en onrust over de toepassing van de criteria voor toekenning van de korte wapenstok. Daarom heeft er in de afgelopen periode intensief overleg...

Lees meer

Handhaving vuurwerkregels door de BOA domein I

Door: Luca van Antwerpen – 17 oktober 2023. In verband met de aankomende jaarwisseling schrijf ik een blog over de vuurwerkregels die relevant zijn voor de BOA domein I. Deze blog kan ook gebruikt worden door de politie en andere...

Lees meer

Uitleg over de APV: Hinderlijk gedrag

Door: Luca van Antwerpen – 14 oktober 2023. De APV biedt de politie, BOA’s en toezichthouders veel mogelijkheden om tegen verschillende vormen van overlast op te treden. In deze blog geef ik uitleg over de enkele overlastregels uit de APV...

Lees meer

Webshop

Kenniscentrum Handhaving deelt graag kennis binnen ons vakgebied. Daarnaast helpen wij graag met de promotie van onze handhavingssector. Denk hierbij aan handhaving sleutelhangers, bidons of pennen. Wilt u graag wat meer aandacht geven aan het vak...

Lees meer

Gemeente Ede – Integraal Handhaver

Integraal handhaver, een echte smaakmakerAls integraal handhaver zorg je voor de aanpak van veelvoorkomende overlast, het behoud van de leefbaarheid en draag je bij aan de veiligheid in de wijk. Je werkt hierbij wijk- en probleemgericht. Je bent...

Lees meer

Evaluatie modeluniform boa’s afgerond

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) – VNG.nl In 2022 en begin 2023 is het modeluniform van de boa’s geëvalueerd op beheer en gebruik. Deze evaluatie is onlangs afgerond en publiceren we nu onder de titel ‘Uniform in...

Lees meer

CAO Gemeenten 2023

Met deze salarisbrief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 2 januari 2023. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 en de Cao SGO 2023. In deze brief staat de...

Lees meer

Adviesrapport – Uitschuifbare Wapenstok

Er is veel discussie over de wapenstok in Nederland. Een “oude” of “nieuwe” uitschuifbare wapenstok. Uiteraard is er voor de invoering bij de Politie Nederland onderzoek gedaan naar de werking. Onderstaand het advies ter zake...

Lees meer

Handhavinguitvoeringsprogramma 2023 – Hillegom

Voor u ligt het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2023’ van de gemeente Hillegom (hierna: HUP). Dit uitvoeringsprogramma vloeit voort uit het VTH-beleidsplan gemeente Hillegom 2020-2024. De doelstelling en prioriteiten in het kader van toezicht en...

Lees meer

Vuurwerkregels 2022 – HALT

Het lijkt erop dat in 2022 geen algeheel vuurwerkverbod wordt ingesteld. Het kan zijn dat er door gemeentes vuurwerkvrije zones worden ingesteld. Verder is het vanaf 12 jaar toegestaan om vuurwerkcategorie F1 te kopen en af te steken (denk aan...

Lees meer

HandhavingsUitvoeringsprogramma Gemeente Hoogeveen 2022

Door: Gemeente Hoogeveen Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2022 geeft inzicht in de handhavingstaken die de gemeente in 2022 uitvoert, welke capaciteit daarmee gemoeid is en wat de gewenste resultaten zijn. De handhavingstaken voeren we uit...

Lees meer

Handhavingsarrangement BES gemeente

Door: BES gemeenten Binnen het werkingsgebied van de politie Basisteam BES (De Bilt, Eemdal, Soest) zijn vijf gemeenten gesitueerd. Het betreft de gemeenten:  Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Soest In dit gebied werkt de politie samen met...

Lees meer

Handhaving arrangement Format

Door: Kenniscentrum Handhaving

In onderstaand document vind u een format voor het opmaken van een handhavingsarrangement.

Bijlage_5_-_07-09-2019_handhavingsarrangement_blanco_gemeenteDownloaden

Lees meer

Verslag Bijeenkomst 1 – Wapenstok

Door: Handhaving Nederland – 29-09-2022 In het Huis voor Veiligheid in Baarn werd een bijeenkomst gehouden voor gemeenten. Zo’n 25 gemeenten zijn aangesloten bij dit overleg om te spreken over de wapenstok voor BOA’s in domein 1...

Lees meer

Wapenstok bijeenkomst – 29 september 2022

Door: Handhaving Nederland Bent u teamleider, coördinator of anderszins verantwoordelijk, voor het aanvragen van BOA bevoegdheden en is uw gemeente voornemens, een korte wapenstok aan te vragen? Meld u dan aan voor het gemeentelijk overleg, hierin...

Lees meer

Gebruik stopteken door BOA’s/toezichthouders

Door: Luca van Antwerpen, 19 augustus 2022 Vaak zijn handhavers personen die aangesteld zijn als toezichthouder en als opsporingsambtenaar. De regels over het gebruik van een stopteken verschillende aan de hand van in welke functie de handhaver...

Lees meer

Incident management

Binnen de kennisbank van incidentmanagement.nl vind je allerlei handige bestanden die je als naslagwerk kunt gebruiken of andere handige spullen die we met elkaar willen delen. Kies voor een categorie als je alleen bestanden binnen jouw...

Lees meer

Lokaal Veiligheidsbeleid in 2030

In dit essay, geschreven op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gaan we in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn.  Ons essay is te zien als een...

Lees meer

Parkeren in de berm of groenstrook

Door: Luca van Antwerpen – 02 juni 2022 Op verzoek van een collega schrijf ik een blog over parkeren in de berm. Een onderwerp dat voor veel discussie zorgt. In deze blog probeer ik een antwoord te geven op de vraag of het toegestaan of...

Lees meer

Formats BOA

PVB-Format-leegDownloaden Aanvullend-PVB-Format-leegDownloaden PVAanhouding-Format-leegDownloaden Afstandsverklaring-Format-leeg-1Downloaden KVI-Format-leegDownloaden Bewijs-van-ontvangst-Format-leegDownloaden PV-Verhoor-Verdachte-Format...

Lees meer

Beelden in de praktijk

Door: Bureau Beke – 2021 Evaluatie van de operationele uitvoering van de inzet van bodycams bij de politie Momenteel zijn in de politie-eenheden ruim 2.000 bodycams in omloop. Deze worden door de operationele gebiedsgebonden...

Lees meer

Veldgids Controle Visdocumenten 2022

Door: Sportvisserij Nederland Met bijna twee miljoen sportvissers is de hengelsport één van de meest beoefende vormen van openluchtrecreatie in Nederland. Voor de verbetering van de sportvisserijmogelijkheden en de visstand wordt door ruim 750...

Lees meer

Infographic Bodycams Gemeente Den Bosch

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente ’s-Hertogenbosch gebruiken bodycams. Een bodycam is een camera die op de kleding van de boa is bevestigd en waarmee video-opnames kunnen worden gemaakt. Bodycams dragen bij aan de...

Lees meer

Project lachgas

Door: Alicia de Vlieg – Jeugdboa Ik ben Alicia en werkzaam als Jeugdboa. Om contact te maken met jongeren blijf ik op de hoogte van interesses en trends onder de jongeren van nu. Van social media trends tot interesses in soorten drugs en...

Lees meer

Ambtsinstructie 01-07-2022

Door: Handhaving Nederland – 17 april 2022 Inleiding Per 1 juli van dit jaar komt er een update met betrekking tot de ambtsinstructie. Omdat het gebruik van geweld getoetst wordt en er verwacht wordt dat de BOA dit weet, hebben wij het kort...

Lees meer

In beslagneming

Door: Luca van Antwerpen – 21 maart 2022 Dit artikel is bedoeld voor BOA’s domein I die meer willen weten over inbeslagneming. In dit artikel geef ik uitleg over enkele aspecten van inbeslagneming en benoem ik kort de verschillen tussen...

Lees meer